Jesteśmy firmą wprowadzającą nowoczesne rozwiązania wspierające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Stawiamy na rozwój za pomocą najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
Nasze systemy pozwalają kształtować wśród uczestników ruchu drogowego właściwe zachowania na drodze, a ponadto bezpieczeństwo i postawę świadomego, i kulturalnego uczestnika ruchu, respektującego oraz szanującego prawa innych.

Wspierajmy bezpieczeństwo.

Systemy Zarządzania Ruchem

Systemy Zarządzania Ruchem

Tworzenie koncepcji Systemów Zarządzania Ruchem na nowobudowanych oraz istniejących odcinkach dróg ekspresowych zgodnie z najnowszymi Instrukcjami Stosowanie Modułów Wdrożeniowych opracowywanych wg zaleceń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pomagamy również w optymalizacji i dostosowywaniu istniejących koncepcji do wymogów stawianych przez Zamawiających oraz wymogów prawa i obowiązujących przepisów prawnych.
przejdź do oferty
   Dofinansowanie z UE

Dofinansowanie z UE

DuoRS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Budowa bezinwazyjnych urządzeń do zdalnego wykrywania par alkoholu etylowego w kabinach poajzdów"
zobacz szczegóły

INTELIGENTNE SYSTEMY STROWANIA RUCHEM

ZOBACZ TRISTAR W AKCJI - jeśli mają Państwo jakieś pytania bąź uwagi zapraszamy do kontaktu